4 lưu ý quan trọng về Pháp Lý khi mua Nhà đất

February 23, 2023
0 Comments
4 lưu ý về pháp lý trước khi mua nhà đất

Đại diện Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Diễm Phương tư vấn, theo khoản 1 điều 118 luật Nhà ở, trước khi mua nhà đất, người mua phải tìm hiểu nhà, đất chuẩn bị giao dịch có đáp ứng đủ các điều kiện sau đây không:

Thứ nhất, có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này, như: mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước…).
Thứ hai, không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn.
Thứ ba, không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thứ tư, không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, bạn có thể mang bản photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đến UBND quận, huyện nơi có nhà, đất để tìm hiểu, tra cứu và hỏi về những thông tin trên. Ngoài thông tin về quy hoạch, bạn cần nắm thông tin về thực trạng của Giấy chứng nhận, như: vị trí thửa đất, sự trùng khớp giữa thông tin trên Giấy chứng nhận với diện tích đo đạc thực tế…

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-luu-y-quan-trong-truoc-khi-mua-nha-dat-185230619141524858.htm?fbclid=IwAR0dkbZ3rjtf_nJw5lleyFv2tyZGg2wnMRxLo491qhob3Kf-8_EJfZcfij0

Leave a Comment